Hvem er DNT Danmark?

Hvem er DNT Danmark? 

DNT Danmark er oprettet fordi der længe har været en efterspørgsel efter et nationalt tolkeregister i Danmark. Tolkebrugere og tolke har savnet en større gennemsigtighed i branchen. Der har dog indtil nu ikke været nogen aktører, der har taget initiativ til netop dette register. 

Vi er stolte af, at være de første til at gå i en retning, der sikrer tolkebrugere netop gennemsigtighed og større tillid til, at de tolke som bliver bestilt, har de nødvendige forudsætninger for at tolke. 
 

DNT Danmark er et uvildigt register for tolke i Danmark. Alle tolke på DNT Danmark er registreret med de nødvendige personoplysninger, informationer om tolkekvalifikationer, erfaring fra branchen samt dokumentation herfor. DNT Danmark drives af Servisio Danmark, som har en bred og solid erfaring fra bl.a. beskæftigelsesområdet og er et søsterselskab til Tolkdanmark.

Om DNT

Nyheder