Om DNT

Hvad er DNT Danmark?

Det Nationale Tolkeregister Danmark (DNT Danmark) er en database, der giver det samlede overblik over alle Danmarks tolke samt deres kompetencer inden for tolkeerhvervet. Alle tolke på DNT Danmark er registreret med de nødvendige personoplysninger, informationer om tolkekvalifikationer samt dokumentation herfor.
 

DNT Danmarks mål er at samle alle kvalificerede tolke i en national database. I registret fremgår oplysninger som:

- Sprogfærdigheder
- Tolkemetoder der beherskes
- Specifikke fagområder der kan tolkes inden for
- Erfaringsniveau en tolk kan tolke på (inddelt i tre niveauer)

 

De positive effekter som DNT Danmark blandt andet søger at opnå er:

- Bedre kvalitet inden for tolkebistand
- Større patienttilfredshed
- Kortere konsultationstider
- Optimering og effektivisering


Alt dette sikrer, at tolkebrugerne har de bedste forudsætninger for at modtage kvalificeret tolkeservice.
 

Hvordan skal du bruge DNT Danmark?

DNT Danmark kan anvendes på flere forskellige måder. Registeret kan eksempelvis anvendes af offentlige medarbejdere og fagfolk, der ønsker at kontrollere kvalifikationerne på en tolk. Derudover kan udbudskonsulenter anvende registeret, når der skal laves udbudsmaterialet. Her kan udbudskonsulenter anvende registeret som en kvalitetssikring, ved at kræve, at alle tolke i bureauerne har deres tolke opskrevet i DNT Danmark.

Om DNT

Tolkens kvalifikationsniveau

Når en tolk registrerer sig på DNT Danmark, angiver tolken, på hvilket niveau tolken mener, at have kvalifikationer til at tolke på. Dette niveau eftertjekkes derefter af administratoren, der ud fra dokumenteret erfaring godkender, om tolken har placeret sig på det rigtige tolkeniveau.

Der skelnes mellem tre niveauer, hvoraf det tredje niveau er det højeste.

Niveau 3: Statsautoriserede translatører og andre tolke med en tilsvarende videregående sproglig uddannelse samt statsprøvede tolke, med 2-årige deltidsuddannelse under Åben Uddannelse på Handelshøjskolen i København eller på Handelshøjskolen i Århus 

Niveau 2:  Her findes de tolke, der har taget en kort uddannelse inden for tolkeområdet. En tolk der har gennemført og bestået tolkeeksamen fra Tolkeuddannelsen.dk, vil eksempelvis være en niveau 2 tolk. En tolk med mange års erhvervserfaring og gode anbefalinger vil også findes på dette niveau.

Niveau 1: Her findes tolke med mindre tolkeerfaring, og som ikke har nogen formelle papirer på sine kompetencetilegnelser.

Om DNT

Hvem er DNT Danmark? 

DNT Danmark er oprettet fordi der længe har været en efterspørgsel efter et nationalt tolkeregister i Danmark. Tolkebrugere og tolke har savnet en større gennemsigtighed i branchen. Der har dog indtil nu ikke været nogen aktører, der har taget initiativ til netop dette register. 

Vi er stolte af, at være de første til at gå i en retning, der sikrer tolkebrugere netop gennemsigtighed og større tillid til, at de tolke som bliver bestilt, har de nødvendige forudsætninger for at tolke. 
 

DNT Danmark er et uvildigt register for tolke i Danmark. Alle tolke på DNT Danmark er registreret med de nødvendige personoplysninger, informationer om tolkekvalifikationer, erfaring fra branchen samt dokumentation herfor. DNT Danmark drives af Servisio Danmark, som har en bred og solid erfaring fra bl.a. beskæftigelsesområdet og er et søsterselskab til Tolkdanmark.

Om DNT

Nyheder